La Cosa Nostra és un col·lectiu antifeixista de la nostra ciutat, que té la seu al carrer Sant Miquel. Es pot compartir o no la seua estètica, ideologia o formes, molt, poc o gens, però indistintament d’això, com a col·lectiu de ciutadans tenen deures i també drets, i l’obligació dels governants és vetllar perquè complisquen els deures i garantir els seus drets, com la resta de col·lectius de la nostra ciutat.